fredag 5. november 2010

Death Angel spaceship

Design til en romskip-konkurranse på DeviantArt, gjort ferdig mest for moro. Til tross for navnet er Death Angel et ganske harmløst passasjerskip. Det kan riktignok forsvare seg om nødvendig, med laser (mellom de avskrekkende blå lysene) langs siden på vingene . Vingene kan brukes som seil. Kula bak er inspirert av Nikola Tesla.

Ellers er romskipet inspirert av en stiftemaskin, et sverd og en kjeks...

Design for a spaceship contest at DeviantART. I finished it mostly for fun. Despite the name, Death Angel is a rather harmless ship for people transport. Death Angel defends itself with lasers alongside the wings. The wings can also be used as sails. The back of the ship is inspired by Nikola Tesla.

The spaceship is a mix between a stapler, a sword and a biscuit...