torsdag 10. februar 2011

Kongeørn i Skreifjella

 Dette er en vei i nærheten av der jeg bor. Litt overdrevet av fantasien min. Det er faktisk kongeørn i åsen der, det var ialle fall det før.

This is a road near my home. A bit exaggerated by my imagination. Actually there are golden eagles in these hills, or at least there used to be.

Violeta Violeta

Etter å ha hørt det nye albumet til Kaizers Orchestra, var dette et av motivene som først dukket opp i hodet mitt. Jeg brukte noen bilder fra google som referanse, siden jeg sjelden tegner hus.

After listening to the new Kaizers Orchestra album, this is one of the motives that popped into my mind. I used some pictures from google as reference, as I rarely draw houses.